<b>2019·05·01</b> <em>book</em><br><em> Gran Via al límit</em><br> with Josep Parcerisa

2019·05·01
GRAN VIA AL LÍMIT. Idees dibuixades per integrar el Parc del Besòs i establir un barri metropolità al Llobregat

Josep Parcerisa, Álvaro Clua
With Javier Morera
Collaborator: Maria Sant
Editor: Barcelona Regional – Castellón Digital
Design of the collection: Álvaro Clua
ISBN: 978-84-120180-9-7

GRAN VIA AL LÍMIT és una doble proposta per donar sentit als extrems de l’avinguda mestra de Barcelona.
Allà on la Gran Via creua els dos rius que entornen la metròpoli i les condicions urbanes es debiliten, imaginar nous escenaris esdevé imprescindible.
Aquest llibre explica una nova manera d’arribar al parc del Besòs i com fundar un nou barri al delta del Llobregat.