<b>2015·01·08-01·17</b> <em>COAC</em><br><em>Més de 100 maquetes de la mançana Cerdà a 1:500</em>

2015·01·08-01·17 Més de 100 maquetes de la mançana Cerdà a 1:500. Ballar lents i enganxats

Curators: Maria Rubert, Álex Giménez, Marta Bayona, Álvaro Clua Urbanística I (M)- Barcelona School of Architecture ETSAB